संपर्क / चौकशी

कार्यालयाचा पत्ता :

श्री. भास्कर तावरे ,
मराठा विवाह दरबार ,

वधू - वर सूचक केंद्र शॉप नंबर २,
पहिला मजला, रामचंद्र अपार्टमेंट,
५८६ शनिवार पेठ, केसरी वाड्याजवळ,
नारायण पेठ पोलिस चौकी शेजारी,
पुणे शहर. पिन कोड ४११ ०३०.

कार्यालयाची वेळ :
सकाळी 11 am ते सायंकाळी 6 pm

संपर्कासाठी फोन :
९८५०९६३०५०, ९८५०२३४४८८, ९८५०२२४४४५.

संपर्कासाठी इमेल :
marathavivahdarbar@gmail.com,
taware.viraj@gmail.com.

Enter your मराठा विवाह दरबार username.
Enter the password that accompanies your username.