घटस्फोटीत स्थळे: इतर स्थळे पाहण्याकरीता इथे क्लिक करा.

घटस्फोटीत स्थळे

5559
25/Jul/1987
8th pass
Cook
5558
11/Sep/1986
BAMS
Doctor
5557
02/Nov/1979
MCM
5556
02/Sep/1977
BA
Job
5555
25/Jun/1973
MBBS,DGO
Doctor
5554
05/Jun/1980
Diploma,Graphic Designer
Business
5553
13/Dec/1975
BSc,MSc
5552
07/Oct/1987
BArch
Job
5551
08/Jul/1989
11th
beauty Parlour
5550
02/Oct/1976
MCM
Job

सर्वजातीय घटस्फोटीत स्थळे

वेबसाईटवर सर्वजातीय घटस्फोटीत स्थळे असून, त्यामध्ये विनापत्य तसेच सापत्य, शिक्षित-उच्चशिक्षित भरपूर स्थळे आहेत. नोंदणीकृत सभासदांनी लॉग-इन करावे. आपण नोंदणी केली नसल्यास आमच्या सेवेचा लाभ घेण्याकरिता जरूर नावनोंदणी करावी. चला नाव नोंदवूया... लग्न जमवूया...

मागील पानावर जा   लॉगीन करा   नाव नोंदणी करा

Enter your मराठा विवाह दरबार username.
Enter the password that accompanies your username.